ALTILIBUL EKiBiNiN 2019 YILINDA BASARILI  OLAN ALTILILARIN iKRAMiYE TOPLAMI  
136.715,20 TL' DIR BiZi TAKiBE DEVAM
 
     

ALTILIBUL ekibinin  BASARILI TAHMiNLERi ( 2020 )

     
BASARILI  OLAN ALTILILARIN iKRAMiYE TOPLAMI 362,12 TL
     
FOÇALI 14.01.2020 ADANA 116,71 TL
TURBO 12.01.2020 İZMİR 1. A 48,60 TL
TURBO 08.01.2020 BURSA 196,81 TL