ALTILIBUL EKiBiNiN 2018 YILINDA BASARILI  OLAN ALTILILARIN iKRAMiYE TOPLAMI  
130,261,78 TL' DIR BiZi TAKiBE DEVAM
 
     

ALTILIBUL ekibinin  BASARILI TAHMiNLERi ( 2019 )

     
BASARILI  OLAN ALTILILARIN iKRAMiYE TOPLAMI 535,80 TL
     
TUGBERK 02.01.2019 ISTANBUL 535.80 TL