ALTILIBUL EKiBiNiN 2016 YILINDA BASARILI  OLAN ALTILILARIN iKRAMiYE TOPLAMI  
48.538,49  TL ' DIR BiZi TAKiBE DEVAM
 
     

ALTILIBUL ekibinin  BASARILI TAHMiNLERi ( 2017 )

BASARILI  OLAN ALTILILARIN iKRAMiYE TOPLAMI 41.498,41 TL
     
H.CEKIRGESI 04.12.2017 BURSA 1.001,95 TL
TURBO SENSI 02.12.2017 ADANA 166,89 TL
TURBO SENSI 01.12.2017 IZMIR 237,01 TL
H.CEKIRGESI 28.11.2017 KOCAELI 393,00 TL
H.CEKIRGESI 28.11.2017 ADANA 117,95 TL
TURBO SENSI 26.11.2017 IZMIR 2.023,09 TL
TURBO SENSI 26.11.2017 ADANA 152,59 TL
TURBO SENSI 24.11.2017 IZMIR 188,80 TL
AHIRDAN 12.11.2017 ISTANBUL 254,21 TL
AHIRDAN 12.11.2017 ISTANBUL 616,63 TL
TUGBERK 10.11.2017 BURSA 148,29 TL
TURBO SENSI 31.10.2017 KOCAELI 124,90 TL
TUGBERK 27.10.2017 ISTANBUL 585,65 TL
TURBO SENSI 24.10.2017 KOCAELI 2.684,41 TL
TUGBERK 20.09.2017 ISTANBUL 821,06 TL
TUGBERK 17.08.2017 ANKARA 284,71 TL
TURBO SENSI 16.07.2017 ISTANBUL 690,11 TL
TURBO SENSI 15.07.2017 ANKARA 347,19 TL
YENI FOCALI 12.07.2017 ISTANBUL 461,16 TL
TURBO SENSI 12.07.2017 ISTANBUL 461,16 TL
TURBO SENSI 27.06.2017 ANKARA 241,90 TL
TUGBERK 27.06.2017 ANKARA 241,90 TL
TUGBERK 26.06.2017 BURSA 233,04 TL
TUGBERK 15.06.2017 ANKARA 333,09 TL
Y.FOCALI 11.06.2017 IZMIR 1.904,14 TL
TURBO 10.06.2017 ANKARA 290,90 TL
TUGBERK 09.06.2017 BURSA 2 X 126,73 TL
AHIRDAN 08.06.2017 IZMIR 667,93 TL
TURBO 01.06.2017 ANKARA 154,71 TL
TUGBERK 28.05.2017 IZMIR 203,68 TL
Y.FOCALI 27.05.2017 BURSA 428,50 TL
AHIRDAN 28.04.2017 ISTANBUL 127,99 TL
TURBO SENSI 25.04.2017 ANKARA 113,25 TL
AHIRDAN 23.04.2017 IZMIR 312,44 TL
Y.FOCALI 14.04.2017 BURSA 40,73 TL
AHIRDAN 14.04.2017 BURSA 40,73 TL
AHIRDAN 12.04.2017 ELAZIG 289,38 TL
TUGBERK 06.04.2017 iZMiR 57,80 TL
AHIRDAN 04.04.2017 ADANA 5.721,08 TL
H.CEKiRGESi 03.04.2017 BURSA 54,99 TL
YENi FOCALI 01.04.2017 ADANA 921,08 TL
TUGBERK 01.04.2017 iSTANBUL 216,58 TL
TURBO SENSI 31.03.2017 iZMiR 67,47 TL
YENi FOCALI 31.03.2017 iZMiR 67,47 TL
TUGBERK 30.03.2017 iZMiR 88,79 TL
TURBO SENSI 29.03.2017 iSTANBUL 297,16 TL
TUGBERK 27.03.2017 BURSA 6.767,22 TL
AHIRDAN 15.03.2017 iSTANBUL 130,35 TL
H.CEKiRGESi 14.03.2017 ADANA 7'Li 810,76 TL
H.CEKiRGESi 14.03.2017 ADANA 6'LI 230,98 TL
TURBO SENSI 14.03.2017 ADANA 230,98 TL
YENi FOCALI 11.03.2017 iSTANBUL 7'Li 7.764,97 TL
YENi FOCALI 11.03.2017 iSTANBUL 6'LI 206,27 TL
TURBO SENSI 11.03.2017 iSTANBUL 206,27 TL
YENi FOCALI 08.03.2017 BURSA 2 X 30,58 TL
YENi FOCALI 07.03.2017 KOCAELi 2 X 76,12 TL
TURBO SENSI 21.02.2017 ADANA 315,66 TL
TURBO SENSI 19.02.2017 ADANA 678,40 TL
TURBO SENSI 18.02.2017 ADANA 96,06 TL
TURBO SENSI 13.02.2017 BURSA 348,24 TL
TUGBERK 12.02.2017 iZMiR 176,29 TL
TUGBERK 22.01.2017 iZMiR 19,02 TL
TUGBERK 22.01.2017 ADANA 50,00 TL
AHIRDAN 22.01.2017 ADANA 50,00 TL
TURBO SENSI 21.01.2017 iSTANBUL 297,81 TL
TUGBERK 17.01.2017 ADANA 553,16 TL
TURBO SENSI 08.01.2017 ADANA 191,04 TL
AHIRDAN 05.01.2017 iZMiR 19,05 TL
TURBO SENSI 05.01.2017 iZMiR 19,05 TL
TURBO SENSI 04.01.2017 iSTANBUL 76,44 TL
TURBO SENSI 01.01.2017 iZMiR 2 X 84,66 TL